Foto: Gert Hellström

Eslövs Fotoklubb

Eslövs Fotoklubb är en anrik förening i Eslöv. Den bildades redan 18 november 1954!
Klubben består i dag av ett 40-tal medlemmar i varierande åldrar som träffas regelbundet för bildvisningar, föreläsningar, utbildningar, utflykter, utställningar, tävlingar med mera, med mera...

Klubbens medlemmar träffas huvudsakligen varje helgfri onsdag kl 19.00 med uppehåll under jul och sommar. Träffarna äger rum i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ystadsvägen 10 i Eslöv.

Foto: Gert Hellström

Mer om oss...

Klubbens syfte är att verka för utveckling och spridning av den fotografiska konstformen.

● Efter bästa förmåga erbjuda en verksamhet som utvecklar medlemmarnas fotografiska bildsyn, kreativitet och konstnärligt nyskapande.

● Genom olika utåtriktade aktiviteter som föreläsningar, studiecirklar, bildvisningar och utställningar, sprida och förmedla god fotografi till allmänheten.

● Klubbens medlemmar träffas under trivsamma former varje onsdag kl 19.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ystadvägen 10 i Eslöv. Där tittar vi på och diskuterar bilder utifrån komposition, teknik, digital bildbehandling och bildsyn. Vi bedömer varandras bilder samt ger konstruktiv och utvecklande kritik. Vidare har vi interna och externa tävlingar, minikurser, kamerademonstrationer, teknik mm.

● Vi ordnar offentliga bildvisningar på Eslövs bibliotek med duktiga fotografer som bildvisare.

● Eslövs Fotoklubb står som arrangör av en stor Fotofestival med bildvisningar av kända fotografer samt utställningar, tävlingar mm. Detta sker varje år under hösten i Medborgarhuset i Eslöv.

● Klubben gör bildbedömningar åt andra fotoklubbar.

● Vid våra onsdagsmöten får gärna klubbmedlemmarna ta med sig tre bilder för bildkritik.

● Klubben är medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi och erbjuds att delta klubbvis eller enskilt ett antal fototävlingar bl.a Nordiskt Fotomästerskap.

Välkommen till våra träffar!