Klubbmästare

2022
Klubbmästare: Hans Kongbäck
Andra plats: Pernilla Pedersen
Tredje plats: Annie Carlsson