Månadens bild 2023


Maj

Vinnare: Anders Widesjö

Mäktiga moln över Tosteberga Foto: Anders Widesjö

April
Vinnare: Annie Carlsson

Foto: Annie Carlsson

Mars Tema: "Byggnader"

På delad förstaplats: Pernilla Pedersen och Yngve Ivarsson.

Byggnader Foto: Pernilla Pedersen
Byggnader Foto: Yngve Ivarsson

Februari Tema: "Hotfullt"

På delad förstaplats: Rose-Marie Nilsson Erwe och Yngve Ivarsson

Foto: Rose-Marie Nilsson Erwe
Foto: Yngve Ivarsson

Januari

Vinnare: Annie Carlsson

Skäggmes Foto: Annie Carlsson