Månadens bild 2024
Maj 2024
Tema "Kaos"

1:a plats: Anders Widesjö
2:a plats: Gert Hellström
3:e plats:  Gert Hellström

2:a plats "Spår i asfalt" Foto: Gert Hellström
3:e plats "Brandskador, ventilation" Foto: Gert Hellström
April 2024
Tema "Djurliv"

1:a plats: Jan Johannesson
2:a plats: Pernilla Pedersen
2:a plats: Jan Johannesson

3:e plats:  Anke von Belino
3:e plats: Anders Widesjö

1:a plats Foto: Jan Johannesson "Rådjur i ljusportal"
2:a plats Foto: Pernilla Pedersen "Ferdinand tittar fram"
3:e plats Foto: Anke von Belino
2:a plats Foto. Jan Johannesson "Harslagsmål"
3:e plats Foto: Jan Johannesson "Syrsa"

Januari 2024
Tema "Tidens spår"

1:a plats: Hans Kongbäck
2:a plats: Kenneth Pettersson, Anders Widesjö, Yngve Ivarsson
3:e plats: Birgit Ivarsson, Hans Kongbäck

2:a plats: "Gräsbevuxen bil" Foto: Kenneth Pettersson
2:a plats: "Manshuvud bakifrån" Foto: Anders Widesjö
2:a plats: "Naggad fjäril" Foto: Yngve Ivarsson
3:e plats: "Klocka i snö" Foto: Birgit Ivarsson
3:e plats: " Båt sedd bakifrån" Foto: Hans Kongbäck

Månadens bild 2023

November
Tema "Teknik"
Vinnare: Anders Widesjö
Andra plats: Yngve Ivarsson
Tredje plats:  Gunnar Grundström och Birgit Ivarsson

1.a plats "Radiomast" Foto: Anders Widesjö
2:a plats "Man med cykel" Foto: Yngve Ivarsson
3:e plats "Metallhäst" Foto: Gunnar Grundström
3:e plats "Kugghjul" Foto: Birgit Ivarsson

Oktober
Tema "Rötter"
Vinnare: Birgit Ivarsson

Foto: Birgit Ivarsson

September 
Tema "Vatten"

Vinnare: Birgit Ivarsson
Andra plats: Gert Hellström, Anders Widesjö, Hans Kongbäck
Tredje plats:  Birgit Ivarsson

Första plats: "Droppar på växt" Foto: Birgit Ivarsson
2:a plats : "Vågor Skälderviken ,svartvit" Foto: Gert Hellström
2:a plats: "Forsande bäck" Foto: Anders Widesjö
2:a plats: "Vågsvall Island" Foto: Hans Kongbäck
3:e plats: "Badstege" Foto: Birgit Ivarsson

Tema "Sommar"
Vinnare: Gert Hellström

Maskrosboll i motljus Foto: Gert Hellström

2.a plats: Hans Kongbäck

Skarvar på sjömärke Foto: Hans Kongbäck

 Delad tredjeplats. Pernilla Pedersen

Badande Foto: Pernilla Pedersen

Delad tredjeplats: Annie Carlsson 

Fluga på blommor Foto: Annie Carlsson

Maj

Vinnare: Anders Widesjö

Mäktiga moln över Tosteberga Foto: Anders Widesjö

April
Vinnare: Annie Carlsson

Foto: Annie Carlsson

Mars Tema: "Byggnader"

På delad förstaplats: Pernilla Pedersen och Yngve Ivarsson.

Byggnader Foto: Pernilla Pedersen
Byggnader Foto: Yngve Ivarsson

Februari Tema: "Hotfullt"

På delad förstaplats: Rose-Marie Nilsson Erwe och Yngve Ivarsson

Foto: Rose-Marie Nilsson Erwe
Foto: Yngve Ivarsson

Januari

Vinnare: Annie Carlsson

Skäggmes Foto: Annie Carlsson